SIU Logo DSpace
 

SIU Knowledge Bank >

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 496 to 515 of 588
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008 เค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อบูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมาลี, กาบมาลา
2549 เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกที่อบแห้งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซซันอนุชา, ใจกล้า; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์
2551 เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันสมบัติ, ก่ำมอญ; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์
2549 เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด : ผลกระทบของอากาศส่วนที่สองต่อสมรรถนะเตาเผาไหม้เมื่อใช้เชื้อเพลิงผสมฐานิตย์, เมธิยานนท์; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์; อาวุธ, ลภิรัตนากูล
2539 เปิดแบลกกราวอัศวินคลื่นลูกที่สาม "ทักษิณ ชินวัตร" สัมผัสกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ-
2000 แก๊สเรือนกระจกและแนวทางควบคุมปรีดา, วิบูลย์สวัสดิ์
2002 แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544สุริทอง, ศรีสะอาด
12-May-2008 แนวทางการสร้างทรัพยาการสารสนเทศดิจิทัล (Digital Library Collection)วัชรสินธพชัย, ธิติ
2550 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งแผ่นโฟมกล้วยและคุณภาพของแผ่นโฟมกล้วยอบแห้งรติยา, ธุวพาณิชยานันท์; สมเกียรติ, ปรัชญาวรากร; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์
2549 การเผาไหม้เชื้อเพลิงแกลบร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้นฐานิตย์, เมธิยานนท์
2549 การเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้นฐานิตย์, เมธิยานนท์; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์; ประสาน, สถิตย์เรืองศักดิ์
2549 การเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้วอร์เทคฟลูอิไดซ์เบดฐานิตย์, เมธิยานนท์; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์; อาวุธ, ลภิรัตนากูล
2550 การเผาไหม้แกลบร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้น: การเผาไหม้ถ่านหินแบบขั้นเพื่อลดปัญหาการเกาะตัวของเบดประสาน, สถิตย์เรืองศักดิ์; ฐานิตย์, เมธิยานนท์; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์
2550 การเร่งความเก่าข้าวกล้องหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศดลฤดี, ใจสุทธิ์; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์; Soponronnarit, Somchart
2545 การให้การปรึกษา :การติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้มารับบริการพล, แสงสว่าง
2550 การจัดการข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์; สมเกียรติ, ปรัชญาวรากร; ชัยยงค์, เตชะไพโรจน์; Soponronnarit, Somchart
2549 การบริหารจัดการคณะวิจัยสมชาติ, โสภณรณฤทธิ์; Soponronnarit, Somchart
1-Aug-2010 การประยุกต์ใช้ DSpace Open Source ในการจัดการความรู้ขององค์กรวัชรสินธพชัย, ธิติ
27-Feb-2008 การประยุกต์ใช้ DSpace Open Source ในการจัดการความรู้ขององค์กรวัชรสินธพชัย, ธิติ
2549 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากถ่านไม้ยางพาราด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสานฐานิตย์, เมธิยานนท์; สมชาติ, โสภณรณฤทธิ์; ประสาน, สถิตย์เรืองศักดิ์
Showing results 496 to 515 of 588
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0!
Powered by DSpace
Copyright © 2009-2012 Shinawatra University : Fostering Innovation
Visit our Website for more information
Contact SIU Libraries